Previous
Next
Previous
Next

Parteneriat pentru un viitor mai bun

Titlul proiectului: Youth Entrepreneurship Support
Acronim: YES
Numărul proiectului: ROHU-382
Program de finanțare: Axa prioritară 3 a programului Interreg România-Ungaria VA, în cadrul Obiectivului specific 3.1 – Prioritatea de investiții 8 / b („Sprijinirea creșterii favorabile ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite domenii, inclusiv transformarea declinul regiunilor industriale și sporirea accesibilității la resursele naturale și culturale specifice și dezvoltarea resurselor naturale”).
Beneficiari: Asociația Pentru Promovarea Afacerilor în România (APPAR), Fundația Revita (Revita)
Perioada de implementare: 01.03.2019 – 31.12.2020, 22 luni
Valoare totală: 293.504,50 EUR
Obiective: Obiectivul general general al proiectului este o rată mai mare a ocupării forței de muncă în zona de frontieră româno-ungară, prin sprijinirea activității independente. Partenerii ar dori să lucreze pentru a se asigura că a fi antreprenor este o perspectivă atractivă pentru tinerii români și maghiari.

Aplică la BOOTCAMP!
Detalii sub meniul Bootcamp!

YES – ROHU 382

Programul de antreprenoriat YES împărtășește următoarele elemente principale: predă abilitățile antreprenoriale, oferă oportunități pentru tineri să aplice abilitățile nou dobândite, oferă mentorat de la întreprinzători locali și încurajează oportunitățile de relaționare care ajută la schimb de idei unde tinerii să inoveze și să își dezvolte abilitățile antreprenoriale.

CE OFERIM?

Prin crearea unei strategii integrate de dezvoltare, oferim o bază pentru viitoarele acțiuni specifice care vizează îmbunătățirea pieței forței de muncă. Datorită testului de competență on-line, vom cunoaște abilitățile și cunoștințele grupului țintă pe această temă și putem adapta curriculumul, astfel încât să se potrivească nevoilor acestora.
De asemenea, vom oferi îndrumări metodologice pentru a ajuta profesorii participanți să învețe instrumentele de formare eficientă a antreprenoriatului. Testarea calitativă a curriculum-ului va fi efectuată pe parcursul unui curs online și al sesiunilor de formare intensivă pe simulare de 3 zile (24 de ore), în care elevii români și maghiari pot învăța în limba lor maternă și în grupuri mixte de limbă engleză – în prezența profesorilor care vor primi parte practică a instruirii metodologice în acest cadru.

SE ADRESEAZĂ URMĂTOARELOR GRUPURI ȚINTĂ ( ÎN AFARĂ DE PUBLICUL LARG):

  • Elevilor din ultimii doi ani de învățământ secundar care sunt aproape de a părăsi școala și de a se alătura pieței forței de muncă
  • Profesorilor care pot ajuta la realizarea inițiativei după încheierea proiectului
  • Instituțiile de învățământ (prin elevii și profesorii lor) care pot implementa inițiativa ca o bună practică potențială