Előző
Következő
Előző
Következő

Partnerség egy jobb jövőért

Projekt címe: Youth Entrepreneurship Support
Rövidítés: YES
Projekt száma: ROHU-382
Finanszírozási program: A projekt az Interreg Románia-Magyarország VA program 3. prioritási tengelyén belül, a 3.1 specifikus célkitűzés 8/b beruházási prioritásának keretében valósul meg („A foglalkoztatást elősegítő növekedés támogatása az endogén potenciál révén a szükséges terület területi stratégiájának részeként, ideértve a hanyatló ipari régiók 
átalakítását, a természeti és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférést, valamint a természeti és kulturális erőforrások felhasználását”).
Kedvezményezettek: Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE), Revita Egyesület (Revita)
Végrehajtási időszak: 01.03.2019 – 31.12.2020, 22 hónap
Teljes költségvetés: 293.504,50 EUR
Célkitűzés: A projekt fő általános célja a magasabb foglalkoztatási arány a román-magyar határ menti térségben az önfoglalkoztatás támogatásával.

Jelentkezz a BOOTCAMPRE!
Részletek a Bootcamp menüpont alatt!

MI A YES?

A Youth Entrepreneurship Support – YES projekt egy határon átnyúló együttműködés egy romániai és egy magyarországi egyesület között.
A projekt az Interreg Románia-Magyarország VA program 3. prioritási tengelyén belül, a 3.1 specifikus célkitűzés 8/b beruházási prioritásának keretében valósul meg („A foglalkoztatást elősegítő növekedés támogatása az endogén potenciál révén a szükséges terület területi stratégiájának részeként, ideértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, a természeti és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférést, valamint a természeti és kulturális erőforrások felhasználását”).

A YES Képzési Program a következő négy fő célt szolgálja:

  • Vállalkozói készségek átadása fiataloknak;
  • Lehetőség biztosítása az újonnan megszerzett készségek gyakorlati alkalmazására;
  • Mentorálás helyi vállalkozók részéről; és
  • Hálózati lehetőségek teremtése az ötletek megosztásához, az innovációhoz és a vállalkozói készségek további fejlesztéséhez.

MIT AJÁNLUNK?

(1) Kompetencia teszt, melynek célja a vállalkozói készségek és ismeretek felmérése. A kérdőív végigvezeti a diákokat hétköznapi helyzeteken, amelyek 5 kompetenciához kötődnek: kommunikáció, kockázatvállalás, felelősségvállalás, innováció/kreativitás és kitartás/kudarctűrő képesség. Az értékelés tájékoztatja a kitöltőket a bennük rejlő potenciálról, valamint a fejlesztendő területekről, felkészítve őket a képzés következő szakaszára.

(2) Online tanfolyam, amely bármikor és bárhol elvégezhető. Ez egy mindenféle digitális eszközről hozzáférhető e-tanulási struktúra interaktív oktatóanyagokkal – videókkal, olvasmányokkal és érdekes házi feladatokkal; mindez a középiskolai tanulók nyelvezetén, hogy megkönnyítse a tanulási folyamatot. A kurzus témája a vállalkozás indítás gyakorlati oldala a Business Model Canvas módszer alkalmazásával. A tanfolyam befejezése és a kompetencia teszt kitöltése a Bootcampen való részvétel előfeltétele.

(3) Bootcampek az online kurzuson elsajátított készségek fejlesztésére. A 3 napos rendezvények intenzív, ötleteket generáló, szimuláción alapuló műhelyekként szolgálnak, ahol a középiskolai diákok közösen, csapatokban dolgoznak egy üzleti terv kidolgozásán, amelyet aztán potenciális ’befektetőknek’ is bemutatnak egy verseny keretében. A workshop gyakorlati feladatokat fog biztosítani a tanulóknak, ezáltal segítve őket tudásuk valós helyzetekben való alkalmazásában.

A KÖVETKEZŐ CÉLCSOPORTOKNAK SZÓL:

Azoknak a diákoknak, akik a középfokú oktatás utolsó két évében vannak, és nemsokára elhagyják az iskolát, csatlakozva a munkaerőpiachoz

Azoknak a tanároknak, akik segíteni tudnak a kezdeményezés folytatásában a projekt lezárta után

Olyan oktatási intézményeknek (a diákjaik és tanáraik által), akik a kezdeményezést potenciális jó gyakorlatként valósítják meg