Designed for: Yesbiz.eu | Designed by: Ianc Bianca​ | Date: 08.02.2020

Key Partners

Firma s-a realizat printr-o asociere dintre Ianc Bianca și Ianc Bogdan.

Parteneri cu care colaborăm:

 • Asociația Nevăzătorilor din România
 • Diferite ONG-uri
 • Instructori de produse handmade

Key Activities

Lansarea afacerii(amenajare spațiu)

Promovarea prin diferite canale

Derularea acțiunilor- activități de cunoaștere culturale,dans,cursuri de cântat la un instrument și de socializare

Vânzarea produselor realizate

Key Resources

Resurse financiare- fonduri Europene,aport la capitalul social realizat de către asociați

Resurse materiale-aparate,săli în care să ne putem organiza și tot felul de materiale

Value Proposition

În cadrul centrului copiii beneficiază de asistenţă socială, asistenţă medicală, consiliere psihologică. În sprijinul educaţiei, al formării şi consolidării deprinderilor de viaţă independentă sunt organizate diferite activităţi: culturale, de cunoaştere, de socializare, de dans, de concursuri de cântat.

Centrul asigură  oportunităţi multiple de recreere, activităţi ludice,  iniţiere în folosirea computerului, exercitii fizice, dezvoltarea creativităţii şi abilităţilor manuale şi terapie logopedică care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor.

Pentru îmbunătăţirea relaţiei şi comunicării dintre parinţi şi copii, centrul asigură consiliere şi sprijin pentru copii cu deficienţă de auz şi familiile acestora.

Vor învăța să își lege prietenii, să afle cum e să ai prieteni.

Customer Relationships

Relația noastră cu ei va fi ca și o familie fără a i marginaliza vom fi grijulii și iubitori fără a le lipsi nimic.

Channels

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Pliante
 • Reclame(Radio,TV)
 • Asociația Nevăzătorilor din România

Customer Segments

În cadrul firmei noi vom lucra cu diferiți copiii care s-au născut cu diferite afecțiuni medicale, nevăzători sau cu alte afecțiuni.

Cost Structure

 • Salariale: Salar de încadrare 3000 lei x 3 angajați
 • Materiale: 1000 lei
 • Chiria: 300 Euro/lună
 • Publicitate:500 lei
 • Achiziții echipamente: 1500 lei

Revenue Streams

 • Abonament lunar
 • Târguri cu copiii din alte școli(ateliere fără cost)
 • Vânzarea produselor lucrate de copiii

Finished?

Finished